AMLLER Account

حساب کاربری آمازون به ایرانیان این امکان را می‌دهد تا از گستره وسیعی از محصولات در بزرگ‌ترین فروشگاه آنلاین جهان بهره‌مند شوند. با ایجاد یک حساب کاربری، شما می‌توانید به جستجو، مقایسه و خرید محصولات متنوع در دسته‌بندی‌های مختلف بپردازید. این حساب کاربری به شما اجازه می‌دهد تا لیست‌های دلخواه خود را ایجاد کرده، نظرات خود را در مورد محصولات به اشتراک بگذارید و از تخفیف‌ها و پیشنهادات ویژه مطلع شوید. با داشتن حساب کاربری آمازون، دنیایی از امکانات خرید آسان و مطمئن در اختیار شما قرار می‌گیرد.

جدید
آمازون
Product

۵۰۰,۰۰۰ تومان

راه اندازی و شارژ حساب آمازون

AMAZON SELLER ACCOUNT

تایید آدرس

تایید کارت اعتباری

اخذ کد مالیاتی

ثبت نام و فعال سازی

شارژ هدیه نسبت به قیمت ارز

ثبت شماره اقتصادی آمازون

در صورتی که حساب آمازون را در هایپرشاپ افتتاح کرده اید هزینه راه اندازی دوباره اخذ نخواهد شد
جدید
آمازون
Product

۱۰۰۰,۰۰۰ تومان

راه اندازی و شارژ حساب آمازون

AMAZON SELLER ACCOUNT

تایید آدرس

تایید کارت اعتباری

اخذ کد مالیاتی

ثبت نام و فعال سازی

شارژ هدیه نسبت به قیمت ارز

ثبت شماره اقتصادی آمازون

در صورتی که حساب آمازون را در هایپرشاپ افتتاح کرده اید هزینه راه اندازی دوباره اخذ نخواهد شد
جدید
آمازون
Product

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

راه اندازی و شارژ حساب آمازون

AMAZON SELLER ACCOUNT

تایید آدرس

تایید کارت اعتباری

اخذ کد مالیاتی

ثبت نام و فعال سازی

شارژ هدیه نسبت به قیمت ارز

ثبت شماره اقتصادی آمازون

در صورتی که حساب آمازون را در هایپرشاپ افتتاح کرده اید هزینه راه اندازی دوباره اخذ نخواهد شد
جدید
آمازون
Product

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

راه اندازی و شارژ حساب آمازون

AMAZON SELLER ACCOUNT

تایید آدرس

تایید کارت اعتباری

اخذ کد مالیاتی

ثبت نام و فعال سازی

شارژ هدیه نسبت به قیمت ارز

ثبت شماره اقتصادی آمازون

در صورتی که حساب آمازون را در هایپرشاپ افتتاح کرده اید هزینه راه اندازی دوباره اخذ نخواهد شد
جدید
آمازون
Product

۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

راه اندازی و شارژ حساب آمازون

AMAZON SELLER ACCOUNT

تایید آدرس

تایید کارت اعتباری

اخذ کد مالیاتی

ثبت نام و فعال سازی

شارژ هدیه نسبت به قیمت ارز

ثبت شماره اقتصادی آمازون

در صورتی که حساب آمازون را در هایپرشاپ افتتاح کرده اید هزینه راه اندازی دوباره اخذ نخواهد شد
جدید
آمازون
Product

۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

راه اندازی و شارژ حساب آمازون

AMAZON SELLER ACCOUNT

تایید آدرس

تایید کارت اعتباری

اخذ کد مالیاتی

ثبت نام و فعال سازی

شارژ هدیه نسبت به قیمت ارز

ثبت شماره اقتصادی آمازون

در صورتی که حساب آمازون را در هایپرشاپ افتتاح کرده اید هزینه راه اندازی دوباره اخذ نخواهد شد
جدید
آمازون
Product

۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

راه اندازی و شارژ حساب آمازون

AMAZON SELLER ACCOUNT

تایید آدرس

تایید کارت اعتباری

اخذ کد مالیاتی

ثبت نام و فعال سازی

شارژ هدیه نسبت به قیمت ارز

ثبت شماره اقتصادی آمازون

در صورتی که حساب آمازون را در هایپرشاپ افتتاح کرده اید هزینه راه اندازی دوباره اخذ نخواهد شد
جدید
آمازون
Product

۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

راه اندازی و شارژ حساب آمازون

AMAZON SELLER ACCOUNT

تایید آدرس

تایید کارت اعتباری

اخذ کد مالیاتی

ثبت نام و فعال سازی

شارژ هدیه نسبت به قیمت ارز

ثبت شماره اقتصادی آمازون

در صورتی که حساب آمازون را در هایپرشاپ افتتاح کرده اید هزینه راه اندازی دوباره اخذ نخواهد شد